Tàu điện 04

Mã SP: #wAmvKK1P

Tàu điện 03

Mã SP: #8yDBc6bJ

Đu quay

Mã SP: #BGYdii0t

Mâm Xoay hoàng gia

Mã SP: #wxySTVMY

Đu quay cổ tích

Mã SP: #Qjb6Z3iE

Tàu điện 02

Mã SP: #h0VNWvrt

(028).6654.5555